top of page

ARO VIRTUAL COMPETITION

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์ ในรูปแบบ Virtual Competition
โดยเป็นการแข่งแบบ Simulator ใช้ software VEX Robotics

ผู้แข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 : ผู้แข่งขัน ชั้นเรียน ม1-ม3
รุ่นที่ 2 : ผู้แข่งขัน ชั้นเรียน ม4-ม6
วันแข่งขัน : 14 สิงหาคม 2564

frame (1).png

เงื่อนไข
1.    จำกัดผู้เข้าแข่งขัน ไม่เกินทีมละ 2 คน แต่ละทีมต้องมีอายุที่อยู่ในรุ่นเดียวกัน (ปีการศึกษา 2564)
2.    กรอกใบสมัครวันนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
3.    รับผู้สมัครจำนวนจำกัด ผู้ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน
4.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (ภายในเวลา 18.00 น.) ผ่านทาง email address ของผู้สมัคร
5.    ประกาศโจทย์ภารกิจให้แข่งขันในวันที่เข้าร่วมการแข่งขัน (การแข่งขันผ่านออนไลน์) และให้ผู้แข่งขันทำภารกิจให้เสร็จสิ้นและส่งภารกิจนั้นมาภายในเวลาที่กำหนดเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น
6.    หลังจากนั้นจะมีการให้แต่ละทีมอธิบาย วิธีการในการทำภารกิจที่ส่งมานั้นให้แก่คณะกรรมการ
7.    ผู้ชนะจะแบ่งเป็นผู้ชนะของแต่ละรุ่น  (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2)
8.    หลังจากได้ผู้ชนะ ทางผู้จัดจะส่งเกียรติบัตรระดับเหรียญ (ทอง เงิน ทองแดง) ให้แก่ผู้ชนะภายหลังวันจบการแข่งขัน
9.    รางวัลทุนการศึกษา รุ่นละ 6,000 บาท
เหรียญทอง 3,000 บาท        เหรียญเงิน 2,000 บาท       เหรียญทองแดง  1,000 บาท
10.    ผู้แข่งขันต้องมี เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Tablet ในการทำการเข้าแข่งขัน

bottom of page